Nasza idea
Największymi obecnie wyzwaniami w wielu organizacjach są: syndrom zmęczenia organizacji, stres i wypalenie zawodowe oraz deficyt zaufania, który blokuje efektywną współpracę i zaangażowanie.  
Redukcja stresu i budowanie zaufania z kolei  rodzą otwartość i chęć współpracy. A to krok do zbudowania poczucia przynależności i lojalności. 
Zaspokojenie tych potrzeb w piramidzie hierarchii wartości pobudza odwagę i kreatywność, a także przedsiębiorczość i zaangażowanie ludzi. 
Te elementy prowadzą do sukcesu finansowego oraz długotrwałego rozwoju, zarówno firmy, jak również osobistego.
Nadrzędnym celem HAP jest pobudzenie potencjału i energii pracowników, nauczenie ludzi, jak zarządzać swoim stanem emocjonalnym, by być szczęśliwym
Badania pokazują, że 80% populacji mierzy się z niskim poczuciem własnej wartości.
My wiemy, że odwagę i ufność możemy w sobie rozwinąć, a pewność siebie - zbudować. 
HAP pomaga wykształcić w firmach kulturę organizacyjną ukierunkowaną na przedsiębiorczość, aktywność oraz zaufanie i czerpanie korzyści z różnorodności płynącej z różnic płci, pokoleń czy kultur. 
Przygotowuje ludzi i firmy na wyzwania przyszłości, ucząc nowoczesnego przywództwa. Wprowadza do firmy politykę zdrowia psychicznego opartą o holistyczne podejście do zdrowia człowieka
HAP jako pierwszy w Polsce benefit pracowniczy dba o profilaktykę zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników i wypełnia lukę rynkową w kategorii benefitów pracowniczych. 
Jest to pierwsza w Polsce Holistyczna Akademia rozwoju kompetencji społecznych dla pracowników.

Co zawiera ?

Diagnoza FRIS

diagnoza stylu myślenia i stylu działania człowieka

Cykl szkoleń i materiały online

4 dni szkoleń rozwijających umiejętności i kompetencje społeczne 

Test końcowy oraz certyfikat

sprawdzający poziom nabytych umiejętności 

Poznaj Korzyści
 • prewencja przeciw zmęczeniu organizacji i wypaleniu zawodowemu
 • niższa absencja z powodu chorób i niższa rotacja w firmie
 • większe zaangażowanie, lojalność i efektywność pracowników
 • pracownicy stają się liderami przyszłości, pracownikami uczącymi się, nastawionymi na współpracę
 • nowy, innowacyjny benefit dla pracowników
 • budowanie kultury zdrowia i holistycznego podejścia do zarządzania (CSR)
 • ważny element w budowaniu marki pracodawcy
 • odkrycie i zdefiniowanie swojego potencjału, naturalnego stylu myślenia oraz stylu działania
 • zdobycie umiejętności budowania lepszych relacji w środowisku zawodowym, rodzinnym oraz w wymiarze wielopokoleniowym
 • umiejętność zarządzaania stresem i zmianą poprzez poznanie fizjologii stresu oraz poprzez poznanie mechanizmów powstawania nawyków
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • większe zadowolenie i satysfakcja z życia zawodowego i prywatnego